Hlavní strana
O projektu
Rozcestník
Wellness

Videa
Blog
Kontakt

O projektu Alternativní televize:

 Idea projektu vznikla v roce 1994 a to po ukončení spolupráce s TV Nova, potažmo Polar TV.

 V tomto roce jsem produkovala natáčení reportáží o podvodech s LTO s novinářkou p. Janou Lorencovou , a s redaktorem TV Nova Martinem Mrnkou. Dále jsem se snažila získat finanční podporu na realizaci seriálu o výrobě varhan a varhanní hudbě, bohužel MK žádost o grant zamítlo.

 V roce 1994 jsem se stala členkou DEU, jejíž motto znělo: nejen prosperita , ale i morálka a právo. V DEU jsem měla možnost poznat i bývalé politické vězně a tak jsem se, coby filmařka začala zajímat o jejich osudy. Jedním z tzv. bývalých politických vězňů, se kterým jsem se seznámila, byl Milo Komínek, vydavatel Svědomí/Conscience, který napsal dokumentační knihu I pod oblohou je peklo.

 V roce 1994 jsme si připomněli 5. výročí Velké listopadové sametové revoluce a tak jsem si vzpomněla na film Infarkt ocelového srdce, který jsem chtěla vypůjčit z Krátkého filmu Praha. K mému údivu mi bylo odpovězeno, že takovýto film nebyl vyroben v Krátkém filmu, ať se obrátím na ČT.

 Když jsem nabízela své náměty stávajícím televizím v ČR, tak projevily nezájem. Komerční televize se zabývaly komercí, Česká televize, i když je to televize veřejné služby, měla rovněž jinou prioritu. Nehledě na to, že v roce 1999 začala vysílat silně demagogický seriál 30 případů majora Zemana.

  Od tohoto nebylo daleko k tomu, abych začala přemýšlet o alternativě. Jako alternativa ke stávajícím TV, bylo rozhodnutí vyrábět pořady s tematikou, která se zabývala minulostí, a tím, co se odehrávalo od 17.11.1989 a prostřednictvím VHS kazet je buďto prodávat veřejnosti, anebo v kině promítat pod značkou Alternativní televize.. Vzhledem k technickým možnostem v letech 1994 a následných ovšem tato myšlenka byla dosti nerealizovatelná, nehledě na to, že osoby, které jsem oslovila se do takového projektu zapojit nechtěly, z jakých důvodů, nechám na nich. Projekt tedy po celou tu dobu zůstal na papíře a v mojí hlavě.

 Nyní, kdy máme k dispozici Internet a digitální audiovizuální techniku, je situace zcela odlišná a proto se projekt Alternativní televize vydává za svými diváky, čtenáři, sympatizanty, ale asi i za těmi, kdo mu nebudou přát, ale takový už je život.


O autorce projektu

 Já, autorka projektu, mám dostatek životních zkušeností, abych mohla objektivně podávat informace generaci mladší anebo i generaci starší.

 Po maturitě na SEŠ jsem v roce 1977 trávila své poslední prázdniny co by nepracující člověk a neustále přemýšlela co budu dělat, kam po prázdninách nastoupím do práce. Vzhledem k režimu, ve kterém jsem se narodila, bylo nemyslitelné, abych od září nebyla zařazena do pracovního procesu. A v tom momentě zasáhl osud ve formě inzerátu vytištěného v novinách Práce. Zde stálo Krátký film Praha, hledá pro produkci v Ostravě asistenty produkce. Tak jsem se vypravila na vlak a jela do Ostravy na výběrové řízení.

 Výběrové řízení proběhlo a já jsem se stala asistentkou produkce reálného filmu. Od roku 1977 do roku 1991 jsem v Krátkém filmu pracovala, ve funkcích asistent produkce reálného filmu, animovaného filmu a nakonec jako vedoucí postprodukce.

  Po tzv. sametové revoluci jsem 4.9. 1991 založila produkční společnost Ypsilon D. production a začala jsem pracovat jako nezávislý filmový producent. V tomto období jsem vyrobila tyto pořady:
Kalanetika,
Low Impact Aerobic,
Ropic,
Sweat Expres Aerobic,
jejichž autorkou je Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc.
 Dále reklamy na Dologran, výrobky z ovčí vlny, námět o varhanáři Juříkovi atd.

Audiovizuální pořad, kterého si nejvíce cením, protože bez mého usilovného činění by asi nikdy nevznikl, a byl vyroben pro NCPZ v roce 1992 , Veselé pískání, zdravé dýchání je k dispozici všem zájemcům nyní již ve Státním zdravotním ústavu v Praze. V roce 1992 jsem se zúčastnila semináře East West Producer Seminar v Liblicích, zde jsem získala mnohé kontakty a praktické zkušenosti s prací zahraničních produkcí.

 Bylo to ovšem v době před velkým třeskem, což bylo rozdělení Československa a tzv. privatizací.

 V roce 1994 jsem krátce spolupracovala s TV Nova, zpravodajství, Občanské judo. Zkušenosti, které jsem získala a kontakty z té doby mi byly poté k ničemu, protože jsem se přičiněním státních orgánů ČR své produkční činnosti nemohla v letech 1994 až 2004 věnovat. Po přestěhování do Prahy jsem založila znovu živnost výroba audiovizuálních pořadů a v červnu 2004 opět zasáhla prozřetelnost, protože jsem měla možnost, a to zcela náhodně, seznámit se s lidmi, kteří naplňují motto o morálce a právu. Z rodinných důvodů jsem ovšem musela učinit návrat do Ostravy a nyní pracuji na založení obecně prospěšné společnosti s názvem Alternativní televize, která má již k dispozici tyto webové stránky.

 V roce 2004 jsem se zúčastnila veřejného slyšení Senátu ve věci udělení státního vyznamenání odbojové skupině bratří Mašínů. Záznam je možné najít zde.

  O rodině Mašínových viz bratři Mašínové jsem shromažďovala materiál pro natočení filmu o matce Zdeně Mašinové, ale bohužel zatím se mi tento projekt nepodařilo zrealizovat. Proč asi? V současné době pracuji na výrobě pořadu o soudním procesu s Vladimírem Hučínem. Vzhledem k tomu, že jsem byla 2 funkční období přísedící u Okresního soudu v Ostravě, není mi tato problematika cizí.

 Co se týče mých zálib, mám ráda literaturu, zvířata, přírodu a proto se můj projekt alternativní televize bude zabývat také alternativními metodami lékařství, ekologie, kultury, bude propagovat nemasové sporty apod., dále bude mediálně podporovat neparlamentní politické strany, za všechny příkladně strana práce.

 Vážení občané, jen vzdělaný a informovaný člověk má možnost svobodně se rozhodovat, rozvíjet své tvůrčí schopnosti, realizovat své sny. Alternativní televize je jedním z nástrojů, jak informovat širokou veřejnost zcela otevřeně bez cenzury. A to zcela v duchu Listiny základních práv a svobod, kdy každý člověk má právo vyhledávat a šířit informace, které jsou ku prospěchu jednotlivce i celku a ku prospěchu demokracie.


V úctě

Yveta Dostálová